SOU: Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola" till utbildningsdepartementet.

Utredningen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login