SOU: Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Statens gruvliga risker" till miljö- och energidepartementet.

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och analysera om det finns insatser eller åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag kan säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och andra återställningsåtgärder vid gruvverksamhet. Samma dag anställdes produktdirektören Daniel Barr som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Gruvavfallsfinansieringsutredningen.

 

Login