SOU: Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Statens gruvliga risker" till miljö- och energidepartementet.

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login