SOU: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner" till justitiedepartementet.

Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login