SOU: Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login