SOU: Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén" till justitiedepartementet.

Integritetskommitténs uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login