SOU: En sammanhållen budgetprocess (SOU 2017:78)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En sammanhållen budgetprocess" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login