SOU: En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login