SOU: En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg" till finansdepartementet.

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. I direktiven till Tillitsdelegationen lyfter regeringen att den statliga tillsynen i vissa fall kan ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna om möjligt bidrar mer till utveckling. Delegationen har därför bland annathaft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login