SOU: Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Biojet för flyget" till miljö- och energidepartementet.

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

En särskild utredare hade i uppdrag att:

 

Login