SOU: Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Biojet för flyget" till miljö- och energidepartementet.

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login