SOU: Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Barnkonventionen och svensk rätt" till arbetsmarknadsdepartementet.

Barnkonventionsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Uppdrag har varit att:

Syftet med kartläggningen är att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser.

Login