Socialstyrelsen: Äldre tvingas bo kvar hemma

ÄLDREOMSORG. Det har blivit allt svårare för äldre att få flytta till äldreboende visar en lägesrapport från Socialstyrelsen. Det innebär att många av de mest sjuka tvingas bo kvar hemma.

På fem år har andelen äldre med stora vårdbehov, men som ändå bor kvar hemma, ökat från 67 till 74 procent. Även äldre över 80 år får bo kvar hemma längre.

I en enkät som Boverket gjorde under förra året uppger ett 80-tal kommuner att de har brist på platser på äldreboendena. 

Enligt Socialstyrelsens rapport är det vanligt att äldre flyttar till ett äldreboende först efter en lång sjukhusvistelse, och många hinner inte bo där särskilt länge. Två av tio avlider inom ett halvår och drygt fyra av tio inom ett och ett halvt år.

Login