Snabbspår ska lösa problem med drönare

ÖVERVAKNING. Regeringen kommer med ett förslag som ska lösa frågan om hur kameraförsedda drönare får användas. Syftet är att undanröja de problem som har uppstått efter en dom tidigare i höstas. Det beskedet ger justitieminister Morgan Johansson.

Foto: Pixabay
Per-Anders Sjögren

 – Vi har jobbat på justitiedepartementet med att hitta en lösning. Vi är precis färdiga och kommer inom kort, förmodligen redan i nästa vecka, att remittera ett förslag och efter sedvanlig remissbehandling kommer vi att gå till riksdagen med ett förslag, sade Johansson vid en interpellationsdebatt i riksdagen i fredags eftermiddag.

Bakgrunden är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i oktober där en tolkning av lagen innebär att drönare som är försedda med kameror ska räknas som övervakningskameror, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen. För de företag som använder drönare i sin verksamheter innebär domen ett rejält bakslag.

Snabb lösning krävs

Den utredning som regeringen har tillsatt för att se över kameraövervakningslagen arbetar också med drönarfrågan, men den utredningen blir klar först till sommaren 2017. Sverige ska dock införa EU:s dataskyddsförordning och det regelverket skulle kunna ge en lösning på problemet, enligt Johansson. Men förordningen kan bli svensk lag först i maj 2018. Och regeringen har arbetat med ett snabbspår för att hitta en lösning som fungerar i glappet fram till dess, enligt justitieministern.  De planer som är på väg innebär att drönare undantas från tillståndsplikten enligt den gällande lagen om kameraövervakning.

– Ibland händer saker som man måste lösa snabbare än vad man har tänkt sig, sade Morgan Johansson.

– Detta är glada besked för drönarbranschen för vi kan inte vänta till våren 2018 med att lösa problemen. Och jag hoppas på att vi kan får en snabb behandling i riksdagen under våren, sade Rickard Nordin (C) som tagit upp frågan i sin interpellation till justitieministern.

Kan börja gälla till sommaren

Förslaget i den promemoria som justitiedepartementet nu har skickat ut på remiss innebär att kameraövervakningslagen inte ska tillämpas för kameror som är uppsatta på en drönare om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.

I stället ska personuppgiftslagen tillämpas för att garantera att det finns ett skydd för den personliga integriteten och att kameraförsedda drönare inte används på ett sätt som kränker privatlivet.

I promemorian räknar justitiedepartementet med att de nya reglerna kan träda i kraft den 1 augusti 2017.

De nya reglerna kommer att ge positiva effekter för enskilda och företag som använder drönare, ­ samtidigt som det balanserar kravet på att skydda integriteten, enligt departementets bedömning.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN-Ds

Förslaget har nu skickats ut på remiss till myndigheter och organisationer. Därefter ska regeringen återkomma med ett skarpt lagförslag till riksdagen. Enligt planerna ska de nya reglerna träda i kraft den 1 augusti 2017.

Länk till promemorian


Nämnda personer

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
fil.kand i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00