Skolmyndigheter ska få bättre regional närvaro

FÖRVALTNING. Regeringen ser över skolmyndigheterna och menar att det krävs mer regional närvaro. Den före detta generaldirektören på Skolverket Mats Ekholm håller med om det. Läs Altingets temasidor om omokalisering.

För en månad sedan tillsatte regeringen en utredning som ska att se över vad Sveriges skolmyndigheter.

Regeringen anser att det finns behov att se över skolmyndigheternas närvaro på regional nivå och utredaren ska vid ”behov föreslå en organisering av skolmyndigheter som innefattar en regional närvaro.”  Mats Ekholm håller med om att det behöver ändras.

– Vi behöver en annan myndighetsstruktur med en utvecklingsdialog med kommuner på fler ställen än i Stockholm, säger han till Altinget. Mats Ekholm är professor emeritus vid Karlstads universitet och med erfarenhet i Skolmyndighetssverige. Han har tidigare varit generaldirektör för Skolverket och dåvarande Myndigheten för skolutveckling. 

Login