SKL ska mäta innovation i offentlig sektor

STYRNING. SKL drar i gång ett stort arbete med att mäta innovationen i offentlig sektor. Alla myndigheter, både statliga och kommunala, ska undersökas, enligt Susanna Shaibu på SKL.

Sverige tar efter grannländerna Danmark och Norge som sedan tidigare mäter innovationen i offentlig sektor. Innovation kan föra tankarna till ny teknik och digitalisering, men det är bara en minoritet av innovationerna i Danmark och Norge som handlar om det.

– 18 procent har med ny teknik att göra, säger Susanna Shaibu, projektledare för Innovationsbarometern på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till Altinget.

Redskapet för att mäta innovation är en så kallad innovationsbarometer. I Danmark har man mätt innovationsgraden två gånger på det sättet och i Norge en gång.

Login