Shekarabi om servicekontoren: Det kommer mer

STATLIG NÄRVARO. Det ska bli fler statliga servicekontor och verksamheten utökas så att även Arbetsförmedlingen ingår, föreslår Servicekontorsutredningen. Civilministern vill bygga ut verksamheten ytterligare.

Redan i dag finns servicekontor där medborgare kan få service av Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Kontoren bedrivs i frivillig samverkan av dessa myndigheter. I ett tidigare delbetänkande föreslog regeringens utredare Mats Sjöstrand att Statens servicecenter ska ta över ansvaret för servicekontoren.

Nu ska servicekontoren uppgifter utökas till att även omfatta Arbetsförmedlingens verksamhet, föreslår man i utredningen. Det ska också bli fler servicekontor. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) meddelar att servicekontoren kan byggas ut ytterligare, men han vill samtidigt inte förivra sig.

– Vi ska bygga ut i rimlig takt. Nu har vi tre myndigheter med kontakter med medborgare. Nu återstår en, Arbetsförmedlingen, som också har den här typen av direkt medborgarkontakt. Sedan finns det några myndigheter som inte har varit med i utredningen som säkerligen kan ansluta sig längre fram. Men jag tror att det är viktigt att vi bygger ut verksamheten i rimlig takt eftersom det är en verksamhet som fyra miljoner människor är väldigt nöjda med. Går man för fort fram sänker man kvaliteten, säger Ardalan Shekarabi till Altinget.

Login