SD röstar oftare med regeringen än med alliansen

ANALYS. Sverigedemokraterna röstar numera oftare med regeringspartierna än med de borgerliga partierna. Det visar Altingets beräkningar av samtliga voteringar i riksdagen sedan 2010.

En förklaring kan vara att regeringspartierna, oavsett färg, lägger fram förslag i riksdagen som innehåller något som lockar Sverigedemokraterna. Detta eftersom SD under hela den undersökta perioden har haft en vågmästarroll. Om regeringen vet att det andra blocket inte stöder förslaget är det nödvändigt att få med sig SD om förslagen ska gå igenom riksdagen.

En annan trend är att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet allt oftare hamnar på samma sida i riksdagens voteringar. En del i detta kan förklaras av resonemanget ovan då Vänsterpartiet i och med budgetsamarbetet med regeringen ofta röstar som S och MP. För sju år sedan röstade SD och V samstämmigt var tionde gång. Under detta riksdagsår har det skett nästan fyra gånger av tio.

Under det innevarande riksdagsåret har det faktiskt varit vanligare att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har röstar likadant än att Moderaterna och Sverigedemokraterna har gjort det. 

En annan påtaglig förändring är Alliansens samstämmighet. Under tiden med borgerlig regering var samstämmigheten, föga förvånande, så gott som total. Men under tre år med den rödgröna regeringen syns partiprofileringen tydligt i voteringsbeteendet.

Första det året med rödgrön regering röstade allianspartierna lika i cirka 90 procent av fallen. Det andra året var siffran nere i cirka 70 procent. Under detta år ligger siffran kvar på cirka 70 procent för KD, L och C. Men Moderaterna har minskat samstämmigheten med de andra allianskollegerna till cirka 65 procent.

Login