Debatt

SD: Regeringens åtgärdspaket är långt ifrån tillräckliga

DEBATT. Det är uppenbart att regeringen kraftigt underskattat behovet av stöd till svenska företag under krisen. Statsministern får inte sammanfatta ännu en kris med orden ”vi har varit naiva”. Det skriver Tobias Andersson och Mattias Bäckström Johansson (SD).

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Tobias Andersson (SD)
Riksdagsledamot, näringsutskottet och näringspolitisk talesperson
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamot, näringsutskottet och vice gruppledare, Sverigedemokraterna


Från att inledningsvis varit en förödande hälsokris med fara för människoliv har coronaviruset även fått en tilltagande och massiv negativ effekt på företag, jobb och samhällsekonomi.

Många näringsidkare står nästan helt utan intäkter samtidigt som kostnaderna förblir nästintill oförändrade. Kontinuerligt rapporteras det om besöksnäringens utsatta situation men i allt högre utsträckning drabbar krisen nu också övrig tjänstesektor såväl som mer klassisk tillverkningsindustri.

Regeringen måste accelerera stimulanserna för att inte riskera att fler liv går förlorade i den ekonomiska härdsmälta som kan följa i virusets fotspår.

"Sverige får nöja sig"

Regeringen har hittills lanserat åtgärdspaket med satsningar på runt 100-miljarder kronor. En god start men långt ifrån tillräckligt. En kritik som delas av Svenskt näringsliv.

Regeringen måste accelerera stimulanserna för att inte riskera att fler liv går förlorade i den ekonomiska härdsmälta som kan följa i virusets fotspår.  

Tobias Andersson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamöter

Flertalet jämförbara staters krispaket är cirka tio gånger större än de svenska, trots att Sverige har urstarka statsfinanser. Ekonomiska jättar som USA och Tyskland lägger 4–6 procent av BNP på direkta stimulansåtgärder medan Sverige får nöja sig med 1,7 procent i form av lån och automatiska stabilisatorer främst. För att sätta detta i proportion är det intressant att nämna att regeringen lade 212 miljarder kronor i budget på direkt flyktingmottagande i fyra års tid under flyktingkrisen.

Krediterna framstår som hån

Värst drabbade av coronakrisen är Sveriges småföretag. Enligt Företagarförbundet har 6 av 10 småföretag tappat 10–30 procent av omsättning och övriga har tappat mer än så.

Dagligen uttrycker småföretagare runt om i landet att det inte räcker med de åtgärder som aviserats. De krediter och anstånd som staten erbjudit framstår närmast som ett hån med tanke på de räntekostnader som tillkommer. I praktiken hjälper det inte företagen utan skjuter endast upp konkursdatumet. Januaripartiernas frugala flathet kan komma att få ödesdigra konsekvenser för svenska företag och jobb.

Våra åtgärder

Nu krävs krafttag och aktiva politiker. Vi har sedan tidigare föreslagit slopade arbetsgivaravgifter samt egenavgifter under 6 månader, öronmärkta pengar direkt riktade som ett stöd kopplade till fasta kostnader, att staten tar ett fullt kostnadsansvar för permitteringar som uppkommer i krisens spår, statlig garanti för de utställda lånen och att denna kortsiktiga upplåning ska vara räntefri, samt att A-kassan utökas med höjt tak samt utvidgas och innefattar fler än vad som är fallet i dag.

Spara inte på krutet

Därutöver anser vi nu att tempot i åtgärder måste ökas än mer för att inte riskera att vi hamnar i en lågkonjunktur mer långvarig än covid-19.

Samhällskostnaden riskerar att bli avsevärt större längre fram ifall regeringen fortsätter att spara på krutet – både i liv och kronor. Därför vidhåller vi trycket på regeringen och påpekar behovet av att man nu även går fram med följande:

  • Införande av rena direktstöd till annars livskraftiga småföretag, likt Danmark, Storbritannien, USA med flera redan gjort.

  • Masstestning av personer även utanför riskgrupper för att friska fortsatt ska kunna jobba.

  • Riktat stöd till kommunerna för att bistå det lokala näringslivet.

  • Fullständig kostnadstäckning för företag och föreningar där verksamhet stoppats till följd av de politiska beslut som fattats för att begränsa smittspridningen.

  • Stöd till företag som ställer om tillverkning till vårdrelaterad utrustning som det råder brist på.

"Underskattat behovet av stöd"

Detta är förslag som är angelägna och som man skyndsamt bör gå fram med. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att betydligt fler åtgärder kommer behöva vidtas. Men det är uppenbart att regeringen kraftigt underskattat behovet av stöd till svenska företag.

Vi får inte sammanfatta ännu en kris med orden ”vi har varit naiva” från statsministern. Inte när svenska liv och företag står på spel.

Nämnda personer

Mattias Bäckström Johansson

Riksdagsledamot (SD), partisekreterare, ledamot i partistyrelsen
Driftingenjör (Högskolan i Kalmar, 2008)

Tobias Andersson

Riksdagsledamot (SD), ordförande i näringsutskottet, ledamot i partistyrelsen, näringspolitisk talesperson
Företagsekonom (Handelshögskolan i Göteborg)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00