SD-ledamöter: Flaggbränning ska ge böter

NATIONALSYMBOLER. Riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna föreslår att införa straff mot flaggbrott. Att bränna flaggan eller att flagga felaktigt ska kunna leda till böter.

År 1982 ersatte den nuvarande flagglagen 1906 års flagglag. I den gamla lagstiftningen var det straffbart att flagga med fel flagga. Den nuvarande flagglagen innehåller endast riktlinjer om flaggans utformning.

Nu vill riksdagsledamöterna Mikael Jansson (SD) och David Lång (SD) att straffsanktioner ska återinföras och vara mer långtgående än i 1906 års lagstiftning. I en motion till riksdagen skriver de att ”den svenska flaggan är vår främsta nationssymbol och den(…)har kommit i förgrunden för det politiska samtalet som en följd av Sveriges tilltagande globalisering och utveckling till ett multietniskt samhälle. I det sammanhanget har symboler som tidigare framstått som okontroversiella kommit att bli alltmer ifrågasatta”.

Mot bakgrund av detta vill Jansson och Lång se att man ska kunna straffas inte bara för felaktig flaggning utan också om ”flaggan skändas i syfte att uttrycka förakt för Sverige och det svenska samhället, till exempel genom flaggbränning” Som påföljd föreslår riksdagsledamöterna böter. Utöver återinförda straffsanktioner vill de båda sverigedemokraterna också att en reformerad flagglag ska innehålla bestämmelser och fastställda regler för flaggtider och ceremoniel i samband med flaggning.

Login