Samma straff för otillåtet spel

VADSLAGNING. Den som gör reklam för ett otillåtet spel eller lotteri ska omfattas av samma regler oavsett om det handlar om ett svensk eller utländskt spelbolag, enligt ett utredningsförslag.

Svenska och utländska aktörer som saknar tillstånd för att bedriva lotteriverksamhet får inte marknadsföra sig i Sverige enligt det så kallade främjandeförbudet. Trots det förekommer reklam i relativt stor utsträckning. Alliansregeringen tillsatte en utredning för att få bukt med detta, men också för ta fram regler som inte gör skillnad på svenska och utländska lotterier. I dag kan den som gör reklam för ett utländskt bolag straffas strängare än den som främjar spel i ett otillåtet svenskt lotteri, vilket strider mot EU-rätten. Förslaget innebär att alla former av olovlig främjande ska straffas enligt samma regler. Dessutom ska det bli lättare att kräva viten för brott mot reglerna. Lotteriinspektionen får då besluta om viten som ska gälla omedelbart.  

De nya reglerna föreslår träda i kraft den 1 januari nästa år.

Samtidigt är hela den svenska spelmarknaden under förändring. Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen har tidigare sagt att lotterilagen ska ändras så att utländska aktörer ska kunna få licens, och därmed få tillstånd att verka i Sverige. Bakgrunden är att EU-kommissionen har slagit ner på det svenska spelmonopolet och att frågan nu blir ett fall för EU-domstolen. Regeringen har planerat att tillsätta en utredning i frågan och en majoritet i riksdagen trycker också på för att få till stånd en ändring av de svenska reglerna.

Login