Saknas: Tillit från Shekarabi

OMLOKALISERING. Toppcheferna inom svensk statsförvaltning saknar en öppen dialog mellan myndigheter och regering inför beslut om omlokaliseringar. Nu sker dialogen först efter att regeringen fattat sitt beslut. 

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har dragit igång arbetet med tillitsbaserad styrning av den offentliga sektorn. Men tilliten mellan regeringen å ena sidan och fack och arbetsgivare å den andra brister när det gäller omlokalisering av myndigheter. 

Britta Lejon, ordförande på fackförbundet ST anser att det saknas ett helhetstänk från regering för statlig verksamhet. Hon pekar på det att i samma veva som regeringen tillsätter landsbygdskommittén och vill omlokalisera så flyttar Luftfartsverket statlig verksamhet från övriga delar av landet till Arlanda. Dessutom drar man igång två nya myndigheter, Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten, som båda hamnar i Stockholmsområdet.

– Även Migrationsverket koncentrerar sin verksamhet. Retorik är en sak, vad som händer i praktiken är en annan, sade Lejon, på en konferens om omlokalisering som anordnades av Altinget.

Login