Säkerhet i domstolar ska granskas

RÄTTSVÄSEN. Säkerheten vid landets domstolar måste höjas. Därför ska regeringen utreda frågan, enligt ett beslut i riksdagen. Därmed uppmanas de rödgröna att gå vidare med alliansens gamla planer.

Före valet i höstas flaggade alliansregeringen för att utreda hur säkerheten i rättssalarna kunde stärkas och granska vilka verktyg som domstolscheferna har för att hålla ordning.

–Vi fick återkommande rapporter om störningar och oordning i rättegångar som rör grov organiserad brottslighet, sade Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet och tidigare justitieminister, i debatten.

Riksdagen ställde sig nu bakom de borgerliga partiernas motion och uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att göra en bred översyn av ordningsreglerna vid, och kring, huvudförhandlingar i domstolarna. En fråga som särskilt ska granskas är om ska vara förbjudet att i rättssalen bära symboler som kan uppfattas som hotfulla. Dessutom ska utredningen lämna förslag på regler för hur mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning får användas.

Login