Krönika av 
Fia Ewald

Röj bort grogrunden för korruption inom SKR

För att bekämpa korruption finns ett antal andra funktioner samlade i meddelarskyddet. Det handlar om meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud. Inget av detta omfattar emellertid SKR, vilket utgör en risk, menar informationssäkerhetsexperten Fia Ewald i en gästkrönika.

Många svenska kommuner och regioner har blivit beroende av amerikanska molntjänster, skriver Fia Ewald. 
Många svenska kommuner och regioner har blivit beroende av amerikanska molntjänster, skriver Fia Ewald. Foto: Åserud, Lise/TT
Fia Ewald
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ett vanligt påstående är att svenskarna är naiva när det kommer till korruption framför allt därför att vi inte tror att det förekommer korruption.

För att skapa motståndskraft så måste miljöer där det finns grogrund för korruption saneras. Jag tänker på detta när jag ser hur SKR (Sveriges kommuner och regioner) gått på offensiven angående de amerikanska molntjänsterna som många svenska kommuner och regioner blivit beroende av.

Låt mig understryka att detta helt och hållet är tankeexperiment som jag helt saknar fast underlag för.

Detta beroende har stärkts av att SKR ställt sig på motsatt sida som de statliga myndigheterna när det gäller möjligheten av att använda dessa tjänster utan att begå lagbrott. Genom sin hållning har SKR legitimerat den redan existerande situationen samt att det inte finns anledning att se sig om efter andra lösningar framåt. 

Om jag vore molntjänstleverantör...

Kanske har jag under pandemin sett alldeles för många deckare, men detta fick mig att spekulera i hur jag skulle agera om jag representerade de stora molntjänstleverantörerna i Sverige; hur skulle jag försöka påverka frågan till min fördel och vilka aktörer skulle jag främst rikta in mig på? Jag skulle snabbt kunna identifiera SKR som en nyckelspelare.

Låt mig understryka att detta helt och hållet är tankeexperiment som jag helt saknar fast underlag för. Men det som intresserar mig är att vi inte har möjlighet att stilla vår nyfikenhet angående om något eller några av de stora molnleverantörerna deltagit i SKR:s digitaliseringsberedning en eller flera gånger, om det skett någon korrespondens gällande användningen av molntjänster i framtiden eller om det förekommit andra möten mellan molnleverantörerna respektive SKR:s representanter.

Bekämpa korruption

Risken är inte begränsad till den bristande öppenheten. För att bekämpa korruption finns det för den svenska offentliga sektorn ett antal andra funktioner samlade i meddelarskyddet. Det handlar om meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Om det fungerar som det ska är det en kraftfull mekanism för att motverka just korruption. Denna lagstiftning är kopplad till tryckfrihetsförordningen och omfattar därför endast myndigheter och offentliga organ och tyvärr inte SKR. Den motsvarighet som togs fram under stort motstånd för privat sektor gäller endast privata verksamhet inom skola, vård och socialtjänst.

SKR må ha en uppförandekod, men insyn saknas

I ärlighetens namn ska sägas att SKR varit med och tagit fram en uppförandekod mot korruption och är en av huvudmännen i Institutet mot mutor men den bristande öppenheten gör det omöjligt att avgöra hur dessa regler tillämpas i SKR:s egen verksamhet. Uppförandekoden är dessutom avpassad för affärsdrivande företag – inte skattefinansierad verksamhet.

Jag har som sagt ingen som helst information om otillbörliga relationer mellan exempelvis Microsoft och SKR. Problemet är bara att jag sannolikt inte skulle ha någon sådan information om det förekom.

Fakta

Fia Ewald är informationssäkerhetsexpert, konsult, tidigare tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet samt fristående gästkrönikör i Altinget.

 

Hur SKR agerar påverkar inte bara den egna organisationen utan en mycket stor del av den offentliga sektorn. Inom allt fler områden har det blivit så att när SKR säger "hoppa!" så hoppar flertalet regioner och kommuner (och i vissa fall även statliga verksamheter).

Risken för korruption i den organisation som har ett avgörande inflytande över det de själva kallar den svenska välfärdssektorn är så allvarlig att den borde väcka lagstiftarna innan man står inför ett fait accompli orsakat av att man låtit en miljö växa fram där skattepengar i mycket stor volym hanteras utan insyn. Vi bör helt enkelt röja bort grogrunden för korruption i välfärdssektorns största organisation. 

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024