Debatt

Replik: SKR:s överenskommelser med regeringen är inte bindande

Den som hävdar att den lokala demokratin lags ut på privaträttslig entreprenad tycks sakna riktig förståelse för ett sådant här demokratiskt arbete. Mot påståendet står de många som verkar i demokratins tjänst i alla de nätverk och partipolitiskt bemannade beredningar som finns inom medlemsorganisationen SKR, skriver Sara Catoni, Chefsjurist, SKR i en replik.  

Foto: Anders Wiklund/TT
Sara Catoni
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges Kommuner och Regioners roll och uppdrag beskrivs delvis felaktigt av Jacob Heidbrink, docent och lektor i civilrätt vid Handelshögskolan i Göteborg i Altinget (22 juni 2022).

SKR binder inte regioner och kommuner annat än i rollen som kollektivavtalsslutande part och arbetsgivarorganisation. Den enda uppgiften som överlåtits till SKR är att fatta beslut om är att teckna kollektivavtal. Dessa gäller alla Sveriges kommuner och regioner för anställda inom bestämda avtalsområden. Totalt omfattas omkring 1,2 miljoner medarbetare.

Läs också

De överenskommelser som tecknas mellan regeringen och SKR genom dess styrelse, utgör en ram för regioner och kommuner. Överenskommelserna innebär inte någon utkrävbar förpliktelse för en enskild kommun eller region. Den region eller kommun som vill, godkänner innehållet till exempel genom att ta del av resurserna eller rapportera in data enligt det som överenskommelsen innebär.

En väl förankrad princip

Heidbrink gör till sin poäng att regeringen väljer en enkel väg i ett politiskt osäkert läge genom att föra dialog med SKR istället för med 310 kommuner och regioner. Att kommuner och regioner samverkar i en medlemsorganisation för att stärka sina förutsättningar i dialog med den nationella nivån, är dock en väl förankrad och sedan länge befäst princip.

Sverige ratificerade för över 30 år sedan den europeiska konventionen om kommunalt självstyrelse. Ett syfte med den är att skapa struktur för den lokala nivåns förutsättningar att verka i Europas demokratier. Den ska skydda relationen mellan den lokala och nationella nivån och lyfter bland annat former för samråd och dialog med kommunförbund. Det är alltså inget svenskt påfund eller något som SKR drivit fram ad hoc, utan det är en del av vårt demokratiska fundament.

Samtliga nordiska länder och de flesta europeiska har motsvarande medlemsorganisationer på nationell nivå. Europakonventionen bidrar till att utveckla och stärka demokratin i hela Europa. Kommunernas rätt och möjlighet att organisera sig är därför en självklar utgångspunkt för i dialogen kring vilken roll en organisation som SKR har att spela. Det är förståeligt att Europakonventionen inte är allmänt känd, men alla vi som arbetar med den lokala demokratins grunder och utveckling, bör förstå denna grundbult.

En plats att mötas

Demokratiuppdraget är en kärnuppgift för SKR. Det präglar våra arbetsformer och ambitioner att skapa arenor för både förtroendevalda och anställda i landets kommuner och regioner. SKR är en plats att mötas, utbyta erfarenhet och diskutera det som är av gemensamt intresse.

Den som hävdar att den lokala demokratin lags ut på privaträttslig entreprenad tycks sakna riktig förståelse för ett sådant här demokratiskt arbete. Mot påståendet står de många som verkar i demokratins tjänst i alla de nätverk och partipolitiskt bemannade beredningar som finns inom medlemsorganisationen SKR. Det handlar om att förverkliga idéerna om lokal demokrati och kommunal självstyrelse.

Arbetar så transparent som möjligt

Även om SKR som  medlemsorganisation inte lyder under offentlighets- och sekretesslagstiftningen arbetar vi så transparent och öppet som möjligt. Det mesta finns öppet och kan både finnas hos oss, publicerat på vår webbplats, till exempel styrelsens alla beslut. Mycket kan också hämtas direkt från statliga myndigheter samt kommuner och regioner.

Landets kommuner och regioner bidrar hela tiden till att utveckla SKR som medlemsorganisation. Som i all föreningsdriven verksamhet är den skarpaste granskningen en medlemsfråga. Men SKR välkomnar självfallet en konstruktiv dialog om hur vårt arbete att synliggöra och stärka den lokala demokratins förutsättning kan utvecklas. 

Läs tidigare inlägg i debatten

SKR:s roll är en ad hoc-korporativism utan demokratiskt ansvar

SKR är en mekanism genom vilken kommuner och regioner lagt ut den lokala demokratin på privaträttslig entreprenad. Det förenklar livet för regeringen, men väljaren blir utan insyn. Det skriver Jakob Heidbrink, docent i civilrätt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00