Många nya riktade bidrag i budgeten

BUDGET. Regeringen har lovat att minska de riktade statsbidragen. Men den minskning som sker i regeringens budget beror på att antalet nyanlända minskar. Annika Wallenskog på SKL menar att de riktade bidragen egentligen ökar.

Kommuner och landsting får bidrag från staten dels genom generella statsbidrag, dels riktade statsbidrag. Regeringen har lovat att minska detaljstyrningen av offentlig sektor och en del i detta är att ha en mindre andel riktade statsbidrag då dessa är förknippade med en viss uppgift som ska utföras enligt särskilda villkor som bestäms av regeringen.

Nästa år minskar de riktade bidragen. Men Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, påpekar att minskningen i de riktade statsbidragen beror på att pengar för kommunernas arbete med att ta emot nyanlända nu minskar kraftigt då antalet asylsökande minskar.

– Egentligen är det en ökning. Det är 10 miljarder mer i riktade statsbidrag nästa år, säger hon till Altinget och exemplifierar med den miljard som ska gå till förlossningsvården och ökade bidrag för en mer jämlik skola.

Login