Riksrevisionen granskar AP-fondernas bidrag till en bättre värld

GRANSKNING. Riksdag och regering förväntar sig att AP-fonderna i sin förvaltning av folkets pensionspengar också verkar för en hållbar samhällsutveckling. Riksrevisionen ska nu granska hur AP-fonderna hanterar hållbarhetsfrågorna.

Samtidigt som de sex statliga AP-fonderna ska skapa en långsiktigt god avkastning till förmån för landets pensionärer, så ska de också möta förväntningarna från regering och riksdag att i förvaltningen av det stora pensionskapitalet verka för en hållbar samhällsutveckling.

Nu ska Riksrevisionen granska hur AP-fonderna lever upp till kraven om hållbarhet, enligt ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

– Även om den empiriska forskningen har visat på ett positivt samband mellan höga hållbarhetsvärderingar och finansiell prestation innebär situationen flera utmaningar för fonderna. Frågan är därför vilket genomslag hållbarhetsarbetet i realiteten har fått i deras förvaltning, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Login