Riksdagsledamot tar hjälp med motioner

NYTÄNK. Riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) har uppmanat personer att komma med idéer till motioner. – Det är ett demokratiprojekt, säger han.

Den allmänna motionstiden är de enskilda riksdagsledamöternas chans att få igenom egna förslag. Rickard Nordin har sedan några år tillbaka ett lite annorlunda upplägg. Han uppmanar via sociala medier allmänheten att komma in med tips.  

– Det har varit ett fantastiskt gensvar och ett väldigt bra utfall. Jag lär mig otroligt mycket och får en hel del inspel på saker som har blivit konkret politik och några har till och med blivit bifallna motioner, säger han till Altinget. 

Två exempel på motioner som har gått igenom, efter idéer från allmänheten, är ett borttagande av tillståndskrav på internetcaféer och en motion om förslag för ökad cyklism.

Login