Riksbanken rustar verktygslådan när coronaviruset slår mot ekonomin

KRISÅTGÄRDER. Än så länge klarar sig den svenska marknaden bra. Men Riksbanken utesluter inte att ekonomin kan drabbas hårt av coronaviruset. Centralbanken vill möta det med hjälp av bankerna.

Coronaviruset skapar oro på världsmarknaden. Än så länge är följdverkningarna på svensk ekonomi små. Men Riksbanken utesluter inte att det kan komma ett läge då banken måste vidta åtgärder för att hjälpa svenska företag.

– I dagsläget är det svårt att bedöma vilka de humanitära och ekonomiska konsekvenserna blir de kommande månaderna, säger Stefan Ingves, riksbankschef, på en utfrågning i finansutskottet.

Hittills är den enda bransch som drabbats hårt turism- och resebranschen. Industrin har, trots att Sverige är ett exportberoende land, klarat sig förhållandevis väl och Riksbanken ser ingen tydlig inbromsning.

Login