Regeringen vill se snabbspår för Natolag

Regeringen har överlämnat den proposition om svensk Natoanslutning som är nödvändig för att Sverige, vid ett godkännande från alla medlemsländer, ska kunna bli medlem i alliansen. Nu vill regeringen snabba på riksdagens hantering.

Statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.
Statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Miranda Olsson

På tisdagen fattade regeringen beslut om propositionen om svenskt Natomedlemskap. 

– Det är den största säkerhetspolitiska ändringen på 200 år. När riksdagen väl har fattat det här beslutet så har vi gjort en förändring som för överskådlig tid ändrar Sveriges säkerhetspolitiska förutsättningar, säger utrikesminister Tobias Billström till SVT.

Hälften av ministrarna närvarade då beslutet fattades. Utöver utrikesministern deltog statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, justitieminister Gunnar Strömmer, civilminister Erik Slottner, finansmarknadsminister Niklas Wykman, migrationsminister Maria Malmer Stenergard, landsbygdsminister Peter Kullgren, ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, infrastrukturminister Andreas Carlson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen brådskar

Av propositionen framgår det att regeringen nu vill att frågan hanteras skyndsamt i riksdagen. I stället för de vanliga 15 dagarna föreslås att riksdagsledamöterna på fem dagar ska inkomma med eventuella motförslag.

Regeringens promemoria som ligger till grund för propositionen har varit ute på remiss. Utöver de beslutade instanserna har också flera föreningar, organisationer och privatpersoner skickat in sina synpunkter.

Lagrådet har inte getts möjlighet att yttra sig om propositionen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00