Regeringen minskar detaljstyrning av vården

GRANSKNING. Regeringen har använt överenskommelser mellan stat och landsting på ett sådant sätt att balansen i styrningen av vården rubbas. Eftersom regeringen nu ska vidta lämpliga åtgärder beslutar riksdagen att avsluta ärendet.

I en granskningsrapport från Riksrevisionen kritiseras regeringen för sin användning av överenskommelser mellan stat och landsting. Regeringen har använt överenskommelserna på ett sådant sätt att det styr vad landstingen gör inom vården, vilket har skett i en sådan utsträckning att balansen mellan stat och landsting har rubbas.

Regeringen kommer att följa flera av Riksrevisionens rekommendationer, bland annat ska antalet överenskommelser och prestationsbaserade ersättningar minskas. Riksdagen ser positivt på regeringens åtgärder och beslutade därför under onsdagen att ärendet ska avslutas.

 

Login