Regeringen kryddar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR. Regeringen tillför ytterligare pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden.

Sammanlagt en miljard satsar regeringen på bredband i landsbygden nästa år. Enligt regeringen ökar det förutsättningarna för att bo, leva och jobba i hela Sverige.

I budgetpropositionen för 2017 kom regeringen överens med Vänsterpartiet att göra en extra satsning på 850 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Regeringen omfördelar nu 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet och lägger de pengarna på bredbandsutbyggnaden.

– Sverige har högt ställda mål för it-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter. För att hela landet ska kunna vara med krävs det därför att alla på landsbygden får tillgång till snabbt bredband. Genom att staten kompletterar de privata företagens satsningar så kan hela Sverige få bra uppkoppling och därmed tillgång till modern samhällsservice kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Login