Regeringen: Kartläggning behövs av försvunna flyktingbarn

OMSORG. Kunskapen om de ensamkommande flyktingbarn som försvinner under asylprocessen är bristfällig, anser regeringen. Länsstyrelserna får därför i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning.

Det finns väldigt lite kunskap om de ensamkommande barn som kommer till Sverige och som varken söker asyl eller är registrerade hos någon myndighet.  Barnen håller sig undangömda för att förutsättningarna för uppehållstillstånd är för dåliga. Idag är det oklart hur många barn det rör sig om.

Tillsammans med bland andra Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen har länsstyrelserna därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga de ensamkommande barnen som försvinner. Utöver det går uppdraget även ut på att hitta åtgärder som förebygger att barnen försvinner och att de barn som inte får uppehållstillstånd ska återvända till sina hemländer. Resultatet ska sedan spridas till bland annat kommuner, landsting och myndigheter.

För att genomföra uppdraget får länsstyrelserna ytterligare två miljoner kronor under 2016. Det blir länsstyrelsen i Stockholm som ska samordna arbetet. Kartläggningen och föreslagna åtgärder ska redovisas den 15 december 2016, medan spridningen av metoder och resultat får ytterligare ett år på sig.

Login