Regeringen går på oppositionens linje om buller

BOSTAD. Regeringen har beslutat att höja riktvärdena för buller från spår- och vägtrafik som uppmäts vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 kvadratmeter läggs nivån nu på 65 decibel i stället för det tidigare 60 decibel.

För bostäder större än 35 kvadratmeter höjs riktvärdet till 60 decibel mot det tidigare 55 .
Regeringen tillmötesgår oppositionen som i riksdagens röstade för en sådan förändring.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Login