Regeringen får sätta regler för aktionsgrupper

Regeringen ska få ta fram regler för hur lokala aktionsgrupper ska handlägga sina ärenden, enligt ett beslut i riksdagen. Lokala aktionsgrupper är de grupper som utformar och genomför lokalt ledda utvecklingsstrategier kopplade till landsbygdsprogrammet.

Reglerna innebär viss ökning av administrationen, men syftar till att öka kvaliteten och rättssäkerheten.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli i år.

Login