Analys av 
Miranda Olsson

Regeringen duckar frågor om effektiviseringsplaner

Effektivisering av statsförvaltningen är en del i finansieringen av viktiga reformer framöver, slår Tidöpartierna fast i riktningen för den ekonomiska politiken. Men när Altinget vill ställa frågor om hur det ska gå till är regeringen tyst.

Civilminister Erik Slottner är ansvarig för övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet – och statsförvaltningens effektivisering. Men varken han eller finansministern vill utveckla formuleringarna i budgeten.
Civilminister Erik Slottner är ansvarig för övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet – och statsförvaltningens effektivisering. Men varken han eller finansministern vill utveckla formuleringarna i budgeten.Foto: Christine Olsson/TT, Stina Stjernkvist/SvD/TT
Miranda Olsson

Det ekonomiska läget gör behovet att prioritera bland de statliga utgifterna ännu tydligare, konstaterar regeringen och Sverigedemokraterna i det förslag till vårbudget som med majoritet snart röstas igenom av riksdagen.

Som en del av den ekonomiska politiken framåt vill partierna effektivisera den statliga verksamheten, föregå med gott exempel, säger finansminister Elisabeth Svantesson vid budgetpresentationen.

Regeringen ska överväga organisationsförändringar för myndigheterna och ta initiativ till att ompröva och renodla deras verksamhet.

Vårbudgetpropositionen (2022/23:100)

Sverigedemokraterna ska redan ha lämnat in sina förslag till besparingar inför höstens budgetförhandlingar. Men än så länge har det varit tyst från regeringen och civilminister Erik Slottner, som har frågorna om effektivisering av statsförvaltningen på sitt bord.

Inte heller Fackförbundet ST, med omkring 60 000 medlemmar anställda i statens verksamheter, har hört något.

Förvaltningspolitiken spelar ofta en nedtonad roll i debatten, med undantag för då myndigheter läggs ned. I samma veva som Tidöpartierna presenterar sin budget varnar dock facket och nio forskare om effektiviseringens konsekvenser. Kvaliteten och säkerheten hotas när myndigheterna jagar besparingar och får allt svårare att utföra sina uppdrag.

Vad kommer Tidöpartiernas effektiviseringsambitioner innebära för den statliga verksamheten? 

Läs också

Inget att säga

Redan kvällen innan vårbudgeten offentliggörs – när regeringen och Sverigedemokraterna presenterar delar av budgeten i en debattartikel i Dagens Nyheter – hör Altinget av sig med en intervjuförfrågan till civilministern.

Eter tre veckor av fram-och-tillbaka, där vi ombeds skicka frågor i förväg till en intervju som bokas om när ministerns dag kör ihop sig, meddelar pressekreteraren att Erik Slottner inte har någon kommentar. 

För att det ska finnas resurser till kärnverksamheterna behöver statens verksamhet vara effektiv. Behovet av att prioritera bland de statliga utgifterna är ännu tydligare nu.

Vårbudgetpropositionen (2022/23:100)

Det är för tidigt och finns ingenting mer att säga än det som framgår av budgeten. Om det ”skulle vara någonting” kan det möjligtvis bli aktuellt med en intervju, säger pressekreteraren.

Altinget får inte heller möjlighet att under de kommande månaderna boka en tid med ministern för att prata om den nya regeringens inriktning i förvaltningspolitiken generellt.

Pressekreteraren föreslår att Altinget kontaktar statsministern, ”det handlar ju om en samarbetsförmåga också”.

Tomma ord i krisen?

Vi skickar frågorna till statsministern, och till Elisabeth Svantesson som vid budgetpresentationen lyfte fram regeringens arbete framöver för att effektivisera de statliga verksamheterna.

Är det än så länge bara tomma ord från finansministern, ett sätt att framstå ansvarsfull i ett svårt ekonomiskt läge?

Vi kommer nu göra ett ordentligt arbete med att effektivisera de statliga verksamheterna och myndigheterna.

Elisabeth Svantesson
Finansminister

Civilministerns pressekreterare vill inte uttala sig om ifall effektiviseringsarbetet inletts, eller hur planen ser ut framåt. Hur regeringen ska undvika att effektiviseringar leder till de konsekvenser facket och forskarna varnar för, är en annan fråga som fortfarande hänger i luften.

Statsministerns svar uteblir. Däremot svarar Elisabeth Svantessons pressekreterare:

”Tyvärr har finansministern ett väldigt fullpackat schema, men du kan höra av dig till Erik Slottner i stället”.

Läs också

Nämnda personer

Erik Slottner

Civilminister (KD), ledamot partistyrelsen
Påbörjade studier vid pol. mag-programmet (Linköpings uni.)

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00