Regeringen bör snabba på med förenklade skatteregler

Regeringens arbete med att förenkla skattereglerna för företag går för långsamt. Det anser majoriteten i skatteutskottet som vill att riksdagen ska uppmana regeringen att öka takten och återkomma till riksdagen med en redogörelse för arbetet. 

 

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskning av regeringens förenklingsarbete av skattesystemet för företag. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet går långsamt och att de föreslagna förändringarna ofta är av begränsad omfattning. Därför rekommenderar revisionen att regeringen intensifierar arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Detta är något som majoriteten i skatteutskottet alltså håller med om. 

Login