Regeringen ändrar drivmedelslag i hopp om att blidka EU

DRIVMEDEL. Skattenedsättningen för biodrivmedel kräver lagändringar om EU ska vara med på noterna även efter årsskiftet, enligt regeringens bedömning.

För att Sverige ska kunna fortsätta göra en nedsättning av energi- och koldioxidskatten för biodrivmedel krävs vissa lagändringar, annars uppfylls inte EU-reglerna och nedsättningen blir ett olagligt statsstöd. Det är regeringens bedömning, enligt ett lagförslag som lämnats över till riksdagen.

Från och med årsskiftet kommer det därför att ställas ett villkor för att få skattelättnaden: ett anläggningsbesked som visar att anläggningen har tagits i drift före den 31 december 2013 om det gäller avdrag för livsmedelsbaserade biodrivmedel eller som visar att det inte rör sig om livsmedelsbaserade biodrivmedel.

Regeringen hoppas få besked från EU-kommissionen under hösten om ett godkännande av att skattenedsättningen förlängs efter årsskiftet, enligt propositionen.

Login