Projekt fann jobbförmåga hos långtidssjuka

SJUKFALL. En fast tidpunkt för bedömning av arbetsförmågan hos personer som varit sjukskrivna mycket länge ökar chanserna att de ska komma tillbaka i jobb, visar en studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Under två år bedrev Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen ett projekt med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Projektet kom till efter ökningar i sjukfrånvaron mellan 1998 och 2003, och målet var att bättre ta tillvara arbetsförmågan hos dem som varit sjuka länge och få dem tillbaka i jobb.

ISF har tittat närmare på 1 735 sjukskrivna, där 1 130 fick förstärkta insatser inom projektet och 605 inte fick det. De hade varit sjuka i två och ett halvt år i genomsnitt.

Studien visar att bland dem som fick sin arbetsförmåga bedömd var det fler som kunde slussas över till Arbetsförmedlingen. Det var också fler som gick över från sjukpenning till förtidspension.

Login