Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

FÖRVALTNING. Per Åsling (C) anser att de statliga myndigheterna kostar för mycket då de är koncentrerade till storstadsområdena.

Lokalhyran för de statliga myndigheterna ligger en bra bit över 20 miljarder kronor. Enligt Åsling har hyran per kvadratmeter ökat med drygt 20 procent på en sjuårsperiod. Samtidigt har lokalarean i Stockholm och Malmö ökat, men minskat i övriga landet.

Åsling menar att den regionala fördelningen av myndigheternas lokalisering är skev. Stockholm, där 22 procent av befolkningen bor, står för 29 procent av lokalarean och hela 39 procent av lokalkostnaderna.

– Ta Skatteverket som exempel. Bara genom att flytta från Södermalm i Stockholms innerstad till Solna har man sparat 90 miljoner kronor om året i lokalkostnader. Och då handlar det om en flytt inom Stockholmsområdet, säger Per Åsling till Altinget.

Login