Pensionsprognos för kommande åren sänks

DÄMPAD UTVECKLING. Pensionsmyndigheten räknar i en ny prognos med att pensionerna inte kommer att utvecklas fullt så bra de närmaste två åren som man tidigare trott.

Enligt den nya prognosen höjs inkomstpensionerna nästa år med 4,7 procent. I den förra prognosen, som lämnades i oktober, räknade myndigheten med att pensionerna skulle höjas med 5,2 procent nästa år.

Också år 2017 ser höjningen av pensionerna ut att bli något lägre än i förra prognosen: 3,6 procent i stället för 4,7 procent.

Samtidigt räknar Pensionsmyndigheten nu med något större höjningar än tidigare beräknat åren därefter.

Login