Pensionsgruppen tar fram handlingsplan för att minska fusket

SPARANDE. De sex partierna inom pensionsgruppen ska ta fram en handlingsplan som syftar till att stoppa missbruket inom premiepensionen.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att oseriösa aktörer och oseriös marknadsföring inte ska finnas i det allmänna pensionssystemet.

– Vi har en mycket stor samsyn i att åtgärder krävs för att säkra systemet. Pensionerna ska vara trygga och därför är det en styrka att vi är överens över blockgränserna, kommenterar Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Pensionsgruppen har beslutat om att ta fram en handlingsplan i två delar. Det handlar dels om åtgärder som snabbt ska komma på plats där Pensionsmyndighetens åtgärdsprogram på 30 punkter är utgångspunkten. Samtidigt ska även åtgärder för att säkerställa att kapitalet placeras hållbart introduceras.

Login