Debatt

”Partiskatten” är M och SD inte lika pigga på att utreda

Det är dags att regeringen tar frågan om partifinansieringen på allvar. Nej, inte lotterier. Utan den så kallade ”partiskatten”, som egentligen ska gå till lokal verksamhet. Men den har man visst inga problem med, skriver journalisten Janne Sundling, som länge bevakat svensk politik.

”Men i den redovisning som lämnats in till Kammarkollegiet framgår att Moderaterna beskattade sina lokala organisationer med 37 238 424 kronor år 2022, och Sverigedemokraterna skattade sina lokala organisationer med 22 356 095 kronor samma år”, skriver Janne Sundling.
”Men i den redovisning som lämnats in till Kammarkollegiet framgår att Moderaterna beskattade sina lokala organisationer med 37 238 424 kronor år 2022, och Sverigedemokraterna skattade sina lokala organisationer med 22 356 095 kronor samma år”, skriver Janne Sundling.Foto: Fredrik Sandberg/TT, Judit Nilsson/SvD/TT, Henrik Montgomery/TT
Janne Sundling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Stoppa partifinansiering genom lotterier, hette det. Men regeringens utredare Gunnar Larsson ville inte se något förbud – men striktare regler för partilotterier. Trots det är tonläget fortsatt högt från företrädare för Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Fast att vi som kommun- och regioninvånare tvingas bidra med drygt 20 kronor per år till just de partiernas riksorganisationer, trots att pengarna ska gå till lokal verksamhet i partierna, har de inga problem med.

En halv miljard räcker tydligen inte 

Att partierna är starkt bidragsberoende är ingen nyhet. För sex av åtta riksdagspartier är offentliga bidrag helt avgörande för partiets ekonomi. Undantagen är Socialdemokraterna, med höga intäkter från lotterier, och Centerpartiet, som lever gott på försäljningen av Centertidningar 2005.

Men att partiorganisationerna får över en halv miljard i direkta bidrag från staten till sina riksorganisationer räcker tydligen inte för alla partier. Inom både Sverigedemokraterna och Moderaterna ”beskattar” man också sina lokala organisationer. De får i sin tur bidrag från kommuner och regioner.

Syftet med partistödet uttalas i kommunallagens paragraf 29: ”Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd)”.

Klart som korvspad! Lokalt partistöd ska användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Inte i den nationella politiken.

Beskattning av lokal demokrati 

Ännu tydligare blev det genom den nya lag som infördes 2014 med hårdare krav på partierna att redovisa sina intäkter. På riksnivå ska de lämna en årlig intäktredovisning till Kammarkollegiet. På lokal nivå ska det göras en redovisning till kommunen som visar att partistödet har använts ”för det ändamål som anges”.

Ändamålet är att stärka partiernas arbete i kommuner och regioner. Inte att delar av pengarna ska skickas vidare till rikskanslierna i Stockholm.

Men i den redovisning som lämnats in till Kammarkollegiet framgår att Moderaterna beskattade sina lokala organisationer med 37 238 424 kronor år 2022, och Sverigedemokraterna skattade sina lokala organisationer med 22 356 095 kronor samma år.

Partifinansieringen måste utredas 

Flera partier har använt samma knep tidigare. Men med ett litet undantag för Vänsterpartiet (2,2 miljoner kronor) tycks de ha upphört med det, enligt redovisningarna.

De vakna kommunrevisorerna i Borlänge reagerade när de upptäckte denna överföring av kommunala pengar. 2016 satte de stopp för utbetalningen av partistöd till Sverigedemokraterna. Orsak: 25 procent skulle gå vidare till riksnivån.

Nu fick SD i Borlänge (och i Sverige) sina pengar ändå genom att kommunrevisorna kördes över.

Under fyra år, motsvarande en mandatperiod, har Moderaterna dragit in 96,5 miljoner kronor och Sverigedemokraterna 86,3 miljoner kronor, den här vägen.  

Inom Moderaterna hänvisar man till något diffust som kallas ”ombudsmannaservice”, som man anser ger partiet rätten att dra in kommunala skattepengar till Stockholm.

Sverigedemokraterna är mer rakt på sak. De har rent av fört in sin ”partiskatt” i sina stadgar. I stadgarna (antagna på SD:s landsdagar 2021) står det i paragraf 17:

”Distrikt skall överföra ett belopp som motsvarar 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationen”. Och ”Kommunförening som inte utgör eget distrikt skall överföra ett belopp som motsvarar 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationen”.

Under fyra år, motsvarande en mandatperiod, har Moderaterna dragit in 96,5 miljoner kronor och Sverigedemokraterna 86,3 miljoner kronor, den här vägen.

Det är dags att kräva en utredning även av denna partifinansiering.

Fotnot: Utslaget per invånare betalar vi drygt 80 kronor i partistöd från kommuner och regioner till partiernas lokala och regionala verksamhet.

Läs också

Nämnda personer

Gunnar Larsson

Styrelseordförande Statens fastighetsverk
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00