Okunnig pensionssparare kan få pengar tillbaka

PENSION. De som fortsätter att pensionsspara som vanligt trots att de inte får avdrag ska kunna få tillbaka pengarna, tycker Skatteverket.

I år har det avdragsgilla pensionssparandet begränsats till 1 800 kronor. Nästa år blir det inget skatteavdrag alls, enligt en promemoria från finansdepartementet.

Att avdraget tas bort kan leda till dubbelbeskattning, skriver Skatteverket i sitt remissvar på promemorian. De som fortsätter att betala in till pensionsförsäkringen får inget avdrag för premierna, men måste betala inkomstskatt när pengarna tas ut.

Skatteverket föreslår en lagändring som gör att de kan få tillbaka inbetalningar som inte ger skatteavdrag. Nu kräver återbetalning dispens från Skatteverket, och en sådan dispens går bara att få vid mycket speciella förhållanden.

Login