Nya morötter för senare pension döms ut

LÄNGRE ARBETSLIV. Pensionsgruppens idéer för att de med låg pension ska vänta med uttaget döms ut av expertmyndigheten. I stället lyfter myndigheten fram nya moderatledarens förslag att sänka åldersgränsen för extra jobbskatteavdrag.

Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett tre metoder att få personer som kommer att få låg pension att fortsätta jobba och vänta med att ta ut sin pension:

1. Pension som grundar sig på arbetsinkomster efter 65 års ålder ska inte minska garantipensionen och bostadstillägget.
2. Garantipensionen blir högre om uttaget sker efter 65 års ålder.
3. Den som har färre än 40 försäkringsår får möjlighet att även räkna arbetsår efter 64 år som försäkringsår.  

Alla tre metoderna döms ut i Pensionsmyndighetens rapport till regeringen. De ger inte så mycket mer i pension för dem som berörs. Dessutom är fortsatt arbete inte ett realistiskt alternativ för en stor del av dem som får garantipension.

Login