Nya civilministern: “Välfärdsuppdraget sköts bäst på lokal nivå”

INTERVJU. Civilministern Lena Micko (S) behöver hårda nypor när hon ska reda ut riktade statsbidrag, offentliga upphandlingar, servicekontor och tillitsbaserad styrning samtidigt som hon ska balansera alltihop mot januariavtalet.

När det kommer till kommunal och regional politik är civilminister Lena Micko ingen duvunge. Innan hon blev civilminister var hon växelvis ordförande och vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2015. Innan dess hade hon ordförandeposter i Linköpings kommun ända sedan millennieskiftet.

Men som civilminister är några ansvarsområden nya.

– Det nya är förvaltningspolitiken som handlar om statens roll och offentlig styrning, offentliga upphandlingar och statens närvaro i landet. Och konsumentpolitiken, säger Lena Micko till Altinget.

Login