Nu kommer dödsstöten för pensionssparande

SKATTEFÖRSLAG. Nästa år försvinner avdraget för pensionssparande. I en promemoria som på måndagen skickades ut på remiss föreslår regeringen att skatteavdraget slopas. Men de som inte har någon tjänstepension från arbetsgivaren ska också i fortsättningen få avdrag för pensionssparande på högst 35 procent av inkomsten, maximalt 10 prisbasbelopp (445 000 kronor).

Samtidigt ska fler få avsluta sitt pensionssparkonto och ta ut alla pengarna på en gång. Nu måste man ha dispens från Skatteverket om det finns mer än 13 350 kronor på kontot (30 procent av prisbasbeloppet), och man måste ha fyllt 55 år. Regeringen föreslår att gränsen höjs till 44 500 kronor (ett prisbasbelopp) och att åldersgränsen slopas. Men precis som nu kan bolaget som förvaltar pengarna säga nej.

I promemorian föreslår regeringen också att de som har tjänstepensionsavtal i ett utländskt pensionsinstitut ska få avdrag på avkastningsskatten för den skatt de har betalat på pensionspengarna i det andra landet, på samma sätt som de som har privat pensionsförsäkring utomlands.

Login