Naturvårdsverket vill se fler kommunala reservat

NATURSKYDD. Naturvårdsverket skulle gärna se att kommunerna bildade fler naturreservat.

Johanna Alskog

Förra fattades det 220 beslut om naturreservat i landet, med en areal på totalt 41 145 hektar. Det framgår av Naturvårdsverket rapport "Återrapportering Åtgärder för biologisk mångfald 2014–2016".

Där framgår också att Naturvårdsverket gärna skulle se att kommunerna gjorde mer vad gällde reservatsbildningar. "Men även kommuner gör värdefulla insatser – även om antalet kommunala naturreservat verkligen skulle kunna bli betydligt fler." skriver Naturavdelningens chef Claes Svedlindh i förordet.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00