Natochef vill se samarbete om säkerhet och stabilitet

FÖRSVAR. Trygga och stabila länder är långsiktigt den enda lösningen på flyktingsituationen, enligt Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare. Därför är det rätt att Nato lägger kraften på att fler länder i krisområden ska bygga upp sin egen säkerhet.

Jens Stoltenberg pekar på en ny säkerhetspolitisk situation för de nordiska länderna. Det handlar om en tilltagande rysk militär aktivitet kring Östersjön, men länderna påverkas även av kriget och terrorn i Irak och Syrien, vilket tvingar miljoner människor på flykt. Flyktingsituationen är främst en mänsklig tragedi, menar Stoltenberg när Altinget träffar honom.

Fokus på stabilitet

– Det som är den säkerhetspolitiska utmaningen är de konflikter som tvingar människor på flykt. Nato gör därför rätt som fokuserar på orsakerna till de stora flyktingströmmarna och arbetar med länder som bland andra Afghanistan, Irak, Jordanien och Tunisien för att öka deras förmåga att svara för sin egen säkerhet och stabilisera sitt eget land, säger Jens Stoltenberg.

Det bästa sättet att förebygga konflikterna är att hjälpa landet att skapa säkerhet och det kan ske genom rådgivning och träning av försvarsstyrkor, menar Stoltenberg.

– Nato ska vara redo att placera ut stora styrkor, som i Afghanistan, men vårt grundläggande mål är att hamna i en situation där vi slipper att placera ut styrkor – genom att ett land kan svara för sin egen säkerhet, säger Stoltenberg.  

Stöd till Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats, vilket är ett skäl till att allt fler människor flyr och tar sig till Europa. Samtidigt har den internationella militära närvaron minskat i landet. Natos insats i Afghanistan, där Sverige ingår, har bytt inriktning och går nu ut på att utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna.

– Den flyktingsituation som vi ser från Afghanistan i dag understryker bara hur viktigt det är att vi ska fortsätta att hjälpa landet till stabilitet, säger Jens Stoltenberg till Altinget.

Stoltenberg var i Stockholm inbjuden till mötet med de nordiska försvarsministrarna inom ramen för Nordefco – det nordiska försvarssamarbetet. De nordiska försvarsministrarna enades också om flera nya samarbetsområden, bland annat för att göra kommunikationen mellan länderna säkrare samt att bygga ut dagens gränsöverskridande övningar.

Bra för Norden är bra för Nato

Att de nordiska länderna, inklusive icke-Natomedlemmar som Finland och Sverige, stärker sitt samarbete är bra också för Nato, enligt Stoltenberg.

– Ett starkt Norden är ett starkt Nato, sade han på en pressträff tillsammans med försvarsministrarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Stoltenberg vill också öka samarbetet mellan Nato, Sverige och Finland. Det gäller bland annat fler och större övningar för att underlätta för gemensamma operationer i senare skeden. Ytterligare ett område gäller just insatser för att hjälpa ett land att bygga upp sina egna säkerhetsstyrkor och stabilisera läget i de länder som många flyktingar kommer från.

Väldigt nära Nato

Sverige är sedan 1990-talet en trogen samarbetspartner till Nato. Och detta bekräftar också Jens Stoltenberg.

– Det är knappast möjligt att ha ett tätare samarbete med Nato än det som Sverige har.

Men han påpekar också att en icke-medlem inte har den garanti för att få hjälp vid ett angrepp som en Natomedlem har.

Den svenska relationen till Nato har blivit en hetare fråga under senare år. De borgerliga vill se ett fullvärdigt svenskt medlemskap medan Socialdemokraterna anser att dagens samarbete räcker långt.

Likt tidigare Natochefer avstår Stoltenberg från att kommentera den svenska debatten eller ge råd om vilket vägval Sverige bör ta.

– Som norsk generalsekreterare i Nato tänker jag inte ge råd om Sverige ska söka medlemskap i Nato. Det får svenskarna avgöra själva. Men vi är redo att fortsätta ett tätt samarbete med Sverige.

Forrige artikel Esbati: Nyanlända kan sätta fart på tillväxten Esbati: Nyanlända kan sätta fart på tillväxten Næste artikel KD vill ha transitzoner för asylsökande