Näst flest någonsin – så många överklagade valresultatet

Antalet överklaganden av valresultatet når rekordnivåer. Långa köer, en för tidig vallokalsundersökning och felaktigt valmaterial till synskadade är innehållet i några av de drygt 400 överklaganden som Valprövningsnämnden tagit emot.

Ett 60-tal överklaganden rör de långa köer till vallokalerna som uppmärksammades på flera håll vid årets val.
Ett 60-tal överklaganden rör de långa köer till vallokalerna som uppmärksammades på flera håll vid årets val.Foto: Johan Nilsson/TT
Miranda Olsson

I tio dagar efter att ett valresultat fastställts finns möjlighet för privatpersoner och partier att överklaga till Valprövningsnämnden. När tiden nu passerat står det klart att antalet överklaganden är näst flest sedan nämnden inrättades 1975.

Antalet överklaganden

Valprövningsnämnden har tagit emot sammanlagt drygt 400 överklaganden efter valen den 11 september 2022.

Av dessa gäller cirka 150 stycken valet till riksdagen, 150 valen till kommunfullmäktige och 110 valen till regionfullmäktige.

Källa: Valprövningsnämnden

Totalt handlar det om drygt 400 överklaganden av valen till riksdag, kommun och region. 150 av överklaganden rör riksdagsvalet, lika många kommunvalen och 110 stycken regionvalen.

Endast vid valet 2018 överklagade fler.

– Då var det rekordmånga, 723 överklaganden varav över 500 i riksdagsvalet, säger Valprövningsnämndens ordförande Annika Sandström till Altinget. 

Vid tidigare val har antalet överklaganden kunna röra sig runt ett tiotal anmälningar. Annika Sandström tror att den stora ökningen beror på att Valprövningsnämnden är mer bekant för fler. Men i år rör många ärenden även specifikt den köbildning som uppstod vid vallokalerna.

– Det rör sig om ett 60-tal, säger Sandström. 

En del av överklagandena, ”rätt många” enligt Sandström, handlar även om att resultatet från SVT:s vallokalsundersökning Valu presenterades samtidigt som personer fortfarande stod i kö för att få rösta.

Andra klagomål handlar om valsedlar som saknats, personkryss som blivit borträknade för att krysset sträckt sig utanför rutan, felaktig avprickning i röstlängden – och synskadade som fått felaktigt punktskriftsmaterial. 

– Det handlar inte om så många som tur är men är såklart väldigt tråkigt.

Kan överklagandena leda till att val upphävs? 

Det vet vi inte än. Även om vi vore säkra på att något är fel behöver man också räkna ut om det påverkat valutgången. Förra gången var vi klara med alla beslut i februari.

Nästa steg

Valprövningsnämnden går nu igenom överklagandena och kommer då ta kontakt med berörda aktörer, däribland Valmyndigheten och Länsstyrelserna, innan nämnden fattar beslut. I valet 2018 genomfördes omval i Falun efter att röster försvunnit i posten.

Nämndens ledamöter
  • Annika Sandström, ordförande
  • Svante O Johansson, ersättare för ordföranden
  • Hans Ekström (S), ledamot
  • Bengt-Anders Johansson (M), ledamot
  • Linus Sköld (S), ledamot
  • Ewa Thalén Finné (M), ledamot
  • Mattias Bäckström Johansson (SD), ledamot
  • Jessica Wetterling (V), ledamot

Av de runt 400 överklagandena väntas en del senare ogiltigförklaras då de inte inkommit till Valprövningsnämnden under tiden för överklagan som sträcker sig från dagen efter valet till tio dagar efter att valresultatet fastställts.

Överklaganden som kommit in på valdagen är alltså inte giltiga.

– Det är en lite gammaldags regel. Man har inte tänkt att man numera kan mejla in överklaganden direkt, säger Annika Sandström.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00