Nära 3000 förslag från ledamöterna

RIKSDAGSARBETE. Under den allmänna motionstiden lämnade riksdagsledamöterna in 2940 förslag i forma av  motioner in till riksdagen. Jämfört med de tre senaste åren är det en kraftig minskning. Flest motioner kom från Marcus Wiechel (SD) med 130 motioner. 

Förra året lämnades 3847 motioner in till riksdagen och året innan var siffran 3409. Det hör dock till det normala att antalet motioner är som lägst under hösten efter ett riksdagsval. Det kan man bland annat se genom att titta på de inlämnade motionerna som valåret 2014 var 2901 till antalet. 

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat in budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 24 september och avslutades den 30 november. 

Den flitigaste riksdagsledamoten var Marcus Wiechel (SD). Wiechel var avsändaren bakom totalt 130 stycken motioner medans tvåan, Liberalen Lina Nordquist var avsändaren bakom 92 motioner. De tio flitigaste riksdagsledamöterna låg bakom totalt 879 motioner. Flera riksdagsledamöter kan ligga bakom en och samma motion så detta innebär inte att de lämnade in 879 olika motioner. 

Login