Myndighetsflyttar i Danmark ger mångåriga problem

OMLOKALISERING. I Danmark pågår en stor omlokaliseringsprocess. Den danska Riksrevisionen varnar för att det kan ta år innan de danska myndigheterna är helt på fötter igen. Det liknar den debatt som är i Sverige.

Av: Kristine Korsgaard, Johan Manell och Mattias Croneborg

Danmark har i två omgångar omlokaliserat över 7000 statliga jobb. Den danska riksrevisionen kom i början av sommaren med en utvärdering av den första omgången. En utvärdering som konstaterade att produktionen vid de berörda myndigheterna hade gått ned, att kostnaderna var osäkra och att utflyttningen lämnade efter sig flera tomma lokaler i Köpenhamnsområdet, som fortsatt kostade staten pengar.

Läs också: Danmark omlokaliserar över 3000 statliga jobb

Login