"Myndighetsflytt löser inte problemen på landsbygden"

INTERVJU. Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler tror inte att problemen i små kommuner kan lösas genom att flytta statlig verksamhet dit. Risken är att flytten kostar mer än det smakar.  

– Vi tycker inte att myndigheter ska flyttas. Det är inte effektivt och det är inte vettigt ur kostnadssynpunkt. Om någon myndighet ändå ska flyttas är det inte lämpligt som Landsbygdskommittén föreslår att man ska ut till mindre kommuner. De problem som finns i landsbygdskommuner kanske inte kan lösas av statliga myndigheter, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler i en intervju med Altinget.

Däremot är hon inte emot grundtanken från kommittén.

– Vi ställer oss bakom grundanslaget i kommittén, om att det är väsentligt att hela Sverige ska leva och att landet håller ihop. Vi förstår den problematiken.

Login